БІОХІМІЯ - Підручник - Остапченко Л. І. - 2012

Розділ 16. ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ОБМІН

16.1.Біологічне окиснення

Процеси катаболізму в клітинах тварин супроводжуються використанням кисню, що необхідний для реакцій окиснення. У результаті цих реакцій відбувається вивільнення енергії, необхідної організмам у процесах життєдіяльності для здійснення різних видів роботи. Небіологічні системи можуть працювати за рахунок теплової енергії, біологічні системи функціонують в ізотермічному режимі й для здійснення процесів життєдіяльності використовують хімічну енергію. Вивченням перетворень енергії, які супроводжують хімічні реакції займається біоенергетика, або біохімічна термодинаміка.