БІОХІМІЯ - Підручник - Остапченко Л. І. - 2012

Розділ 15. ІНТЕГРАЦІЯ МЕТАБОЛІЧНИХ ШЛЯХІВ. ГОРМОНИ

15.10.Статеві гормони

15.10.2.Синтез жіночих статевих гормонів

Синтез і секреція статевих гормонів у жінок також контролюється гіпоталамо-гіпофізарною системою. У пубертатний період формується імпульсна секреція гонадоліберину та встановлюється добовий ритм секреції ЛГ і ФСГ. На початку кожного менструального циклу секреція ФСГ і ЛГ викликає розвиток первинних фолікулів. Фолікул, що розвивається, секретує естрогени, які за механізмом негативного зворотного зв'язку пригнічують секрецію ФСГ. Гальмує секрецію ФСГ і білок інгібін, котрий виділяється яєчниками.

У фолікулярну фазу при дозріванні фолікула концентрація естрогенів підвищується, чутливість гіпофізарних клітин до гонадоліберину зростає й естрадіол за механізмом позитивного зворотного зв'язку підвищує секрецію ЛГ і ФСГ. Підвищення секреції ЛГ зумовлює овуляцію. Після вивільнення яйцеклітини з фолікула клітини гранульози перетворюються в жовте тіло, яке крім естрадіолу починає виробляти велику кількість основного гормону лютеїнової фази - прогестерону. У разі виникнення вагітності жовте тіло продовжує функціонувати та секретувати прогестерон. Якщо запліднення не відбулось, висока концентрація прогестерону за механізмом негативного зворотного зв'язку пригнічує секрецію ФСГ і ЛГ, жовте тіло руйнується, продукція статевих гормонів яєчниками знижується, настає менструація.

Основним місцем синтезу жіночих статевих гормонів є яєчники та жовте тіло. Також синтез відбувається в надниркових залозах, плаценті, сім'яниках. Утворення естрогенів яєчників передбачає синтез андрогенів у клітинах теки фолікул з подальшою ароматизацією андрогенів у клітинах гранульози. ЛГ зв'язується з рецепторами клітин теки й активує фермент, який каталізує відщеплення бічного ланцюга холестеролу й перетворення його в прегненолон. ФСГ взаємодіє з рецепторами клітин гранульози та активує ферментний комплекс, котрий каталізує ароматизацію андрогенів та їхнє перетворення в естрогени. Ароматазний комплекс містить цитохром Р450-оксидазу й каталізує три реакції гі- дроксилювання за участю НАДФН і О2.

Безпосередньо клітини теки синтезують невелику кількість естрогенів. Значна частина продукується в жовтому тілі, корі надниркових залоз, жировій тканині, печінці, фетоплацентарному комплексі (під час вагітності) та інших тканинах.

У крові 95 % естрогенів перебувають у зв'язаному стані зі специфічними транспортними білками та альбуміном. Біологічно активною є вільна форма гормону.

Біологічні ефекти естрогенів пов'язані зі стимуляцією розвитку тканин, які беруть участь у розмноженні, і розвитком жіночих вторинних статевих ознак. Естрогени мають також анаболічну дію на кістки та хрящі. Дія прогестерону направлена головним чином на репродуктивну функцію організму