БІОХІМІЯ - Підручник - Остапченко Л. І. - 2012

Розділ 14. МЕТАБОЛІЗМ ЛІПІДІВ

14.9.Метаболізм кетонових тіл

Кетонові тіла, до яких відносять ацетоацетат, β-гідроксибутират і ацетон, синтезуються в печінці з ацетил-КоА - одним із трьох головних проміжних метаболітів, який утворюється при розщепленні вуглеводів, кетогенних амінокислот та жирних кислот.

Попередником при синтезі кетонових тіл є 3-гідрокси-3-метилглутарил-КоА - центральний проміжний продукт біосинтезу холестеролу. При утворенні кетонових тіл 3-гідрокси-3-метил-глутарил-КоА розщеплюється гідроксиметилглутарил-КоА-ліазою на ацетоацетат і ацетил-КоА. При відновленні ацетоацетату за дії З-гідроксибутиратдегідрогенази утворюється β-гідроксибутират, а в разі спонтанного неферментативного декарбоксилювання ацетоацетату - ацетон (рис. 14.12).

У печінці здорової людини протягом доби синтезується невелика кількість ацетоацетату і 3-гідроксибутирату (з переважанням останнього), які надходять у кров і транспортуються нею до периферійних тканин. Утилізація кетонових тіл здійснюється в серцевому та скелетному м'язах, нирках шляхом окиснення β-гідроксибутирату до ацетоацетату та розщепленням останнього до двох молекул ацетил-КоА, які окиснюються в циклі трикарбонових кислот. Отже, кетонові тіла, що постійно утворюються в печінці, є не проміжними метаболітами обміну ліпідів, а кінцевим продуктом, додатковим джерелом енергії для периферійних

тканин. В умовах повного тривалого голодування кетонові тіла - продукт окиснення жирних кислот - стають єдиним джерелом енергії і для клітин головного мозку.

image755

Рис. 14.12. Схема синтезу й розщеплення кетонових тіл у тканинах тварин і людини

При тривалому голодуванні, діабеті зниження вмісту оксалоа- цетату в мітохондріях зумовлює посилення синтезу кетонових тіл, зростає їхня концентрація в крові (кетонемія), що приводить до стану ацидозу та кетозу. У цьому разі ацетоацетат дека- рбоксилюється, перетворюючись на ацетон, який не утилізується тканинами й виводиться із сечею та повітрям, що видихається.