БІОХІМІЯ - Підручник - Остапченко Л. І. - 2012

Розділ 14. МЕТАБОЛІЗМ ЛІПІДІВ

14.8.Синтез холестеролу

Синтез холестеролу - одного з найскладніших біосинтезів у тканинах тварин, який відбувається головним чином у печінці, а також у деяких інших тканинах, можна зобразити схемою (рис. 14.11).

Зі схеми видно, що цей складний процес умовно поділяється на п'ять стадій. На першій стадії три молекули ацетил-КоА, конденсуючись одна з одною (за участю тіолази й синтази), утворюють молекулу 3-гідрокси-3-метилглутарил-КоА, який відновлюється 3-гідрокси-3-метилглутарил-КоА-редуктазою в мевало- нову кислоту. На другій - мевалонат тричі фосфорилюється мевалонаткіназою з утворенням 3-фосфо-5-дифосфомевалонату. Останній швидко дефосфорилюється й декарбоксилюється, перетворюючись на 3-ізопентенілдифосфат - активовану форму ізопрену. На третій стадії шість молекул 3-ізопентенілдифосфату об'єднуються з утворенням 30-вуглецевої лінійної молекули сквалену. На четвертій - сквален за участю О2 і НАДФН перетворюється спочатку в оксид сквалену, а потім циклізується в ланос- терол. На останній стадії синтезу ланостерол деметилюється, втрачаючи три метильні групи, відновлюється по одному із двох подвійних зв'язків і перетворюється в холестерол.

image754

Рис. 14.11. Схема синтезу холестеролу

Синтез холестеролу регулюється насамперед механізмом ретроінгібування, тобто мевалонатом і холестеролом. Холестерол, що є кінцевим продуктом, гальмує весь процес синтезу на ранній стадії шляхом інгібування головного регуляторного ферменту біосинтетичного шляху - гідроксиметилглутарил-КоА-редуктази.

Активність ферменту регулюється також холестеролом, який надходить з їжею: холестерол екзогенного походження гальмує синтез ендогенного холестеролу шляхом інгібування гідроксиме- тилглутарил-КоА-редуктази. Крім того, активність цього ферменту контролюється гормонами. Глюкагон через внутрішньоклітинного посередника - цАМФ за участю фосфопротеїнкінази фосфорилює редуктазу, переводячи її в неактивну форму. Інсулін, навпаки, через стимуляцію фосфатази сприяє дефосфорилюванню ферменту й перетворенню його на активну форму.

Порушення ендокринного контролю стероїдогенезу, скажімо, надмірним уживанням їжі, збагаченої вуглеводами і жирами та стимуляції таким чином синтезу холестеролу з боку інсуліну, є фактором ризику розвитку атеросклерозу.