ЗООЛОГІЯ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК - Є. О. Неведомська - 2013

ЛЕКЦІЯ 11. ТИП МОЛЮСКИ, або М'ЯКУНИ (Mollusca)

2. Прогресивні ознаки молюсків

Прогресивними ознаками молюсків є:

✵ злиття сегментів тіла й концентрація органів, що підвищило інтенсивність функцій, які вони виконують;

✵ розвиток нервової системи, утворення нервових вузлів у відділах тіла;

✵ поява центрального пульсуючого органу — серця, що збільшило швидкість кровообігу й дало змогу суттєво підвищити інтенсивність обмінних процесів;

✵ наявність травних залоз (слинних та печінки), що забезпечили найповнішу утилізацію їжі;

✵ добре розвинена дихальна система (зябра або легені).