ЗООЛОГІЯ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК - Є. О. Неведомська - 2013

ЛЕКЦІЯ 9. ТИП КРУГЛІ ЧЕРВИ, або ПЕРВИННОПОРОЖНИННІ (Nemathelmintes)

Важливо знати, що

- Людина заражається аскаридами різними шляхами, зокрема, через немиті овочі та фрукти, брудні руки. Крім того, яйця аскарид переносять мухи й таргани, вони можуть потрапляти на харчові продукти разом із пилом. Діти можуть заражатися, граючись із піском або землею, у які потрапили яйця паразита. Причиною захворювання може бути застосування не- знешкоджених фекалій для удобрювання Грунту, скидання у водойми нечистот, низький рівень санітарно-гігієнічної культури людей.

- Найбільший ризик для зараження аскаридами в умовах помірного клімату є сезон весни і початку літа.

- Скупчення аскарид в багатьох випадках спричинює явище непрохідності кишечника. Тоді для спасіння життя хворого необхідна операція — хірургічне проникнення у черевну порожнину і кишку для вилучення клубка аскарид.

- Для людини джерелом зараження трихінелами є погано проварене чи просмажене м’ясо свині, яке має капсули личинок цього паразита.

Зараження трихінелами викликає у людини дуже тяжке захворювання, що характеризується підвищенням температури, набряками обличчя і ніг. Це захворювання нерідко призводить до смерті людини, адже сотні тисяч трихінел, які проникли у м’язи рук, ніг, серця, шлунка тощо, не можуть бути видаленими ніякими ліками.

Цікаво знати, що

- Народи, які не вживають у їжу свинину, не заражаються трихінелами.

З історії науки

- Лише з 60-х років XIX століття було покінчено зі старими міфами про «самозародження» паразитів, і боротьба з гельмінтозами отримала справжнє наукове обгрунтування. Цей період став початком виникнення провісників нової науки — гельмінтології.

Протягом тривалого періоду боротьба з глистяними захворюваннями була спрямована на їх профілактику і включала такі основні заходи, як налагодження водопостачання і каналізації у містах і селах, організація медико-санітарного нагляду за продуктами харчування, усунення забруднень навколишнього середовища людськими випорожненнями, знищення гризунів і мух як рознощиків інфекції, санітарна просвіта широких мас населення, поліпшення їх побутових умов. Проте біологія багатьох паразитів, на основі якої тільки й можлива раціональна боротьба з ними, не завжди була відомою. Це стало стимулом до подальших досліджень учених-гельмінтологів. Так, у 20- роках XX століття був виявлений шлях розвитку такого загальновідомого паразита, як аскарида людська. Але існувало ще дуже багато «білих плям» у гельмінтології. Зокрема, навіть серед спеціалістів була поширена думка, нібито гострики здатні розмножуватися і розвиватися, не покидаючи кишечника людини.

У наш час гельмінтологам відома величезна за своїм видовим складом армія паразитичних червів, серед яких виявлені декілька сотень тих, що раніше науці не були відомі, встановлений їх зв’язок із захворюваннями людини і тварин. При цьому були виявлені осередки глистяних захворювань і у багатьох випадках з’ясовані дуже складні залежності, які полягали в тому, що різні організми виявилися пов’язаними між собою як хазяї та носії одного й того ж паразита. Нарешті, на основі ретельного вивчення біології гельмінтів розроблені та впроваджуються санітарні заходи, які ставлять за мету попередити виникнення і поширення гельмінтозів.

У наш час зростає значення зусиль самої людини у збереженні свого здоров’я, профілактики численних захворювань, що їх спричинюють безхребетні тварини та збудники, яких вони можуть переносити. Дотримання норм особистої гігієни як невід’ємної складової здорового стилю життєдіяльності сучасної людини є найбільш дієвим заходом у боротьбі з ними.

Зі світу науки

- Визначний внесок у наукові дослідження в галузі гельмінтології належить вітчизняному вченому К.І.Скрябіну (1878-1972) (рис. 29). Він висунув і детально розробив принцип девастації (лат. devastatio — спустошую, розорюю), що полягає у знищенні паразитичних червів на всіх стадіях їх життєвого циклу всіма доступними засобами механічного, хімічного та біологічного впливів.

Рис. 29. К.І.Скрябін — засновник школи гельмінтологів

Еволюційний процес

- Тип Первиннопорожнинних бере свій початок від турбелярієпо- дібних предків. В різних класах Круглих червів проявляються риси, спільні з Плоскими червами: у Черевовійчастих або Гастротрихів і Коловерток (зовні нагадують планарій) збереглися ділянки війчастого епітелію та протонефридії.

- Парадоксальним явищем серед Круглих червів стала червоподібна форма тіла у всіх представників типу. Вона просто виявилась універсальною для існування в різних екологічних нішах (вода, грунт, тканини тварин і рослин). А ніша має одну спільну ознаку — збагачена органікою.