ЗООЛОГІЯ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК - Є. О. Неведомська - 2013

ЛЕКЦІЯ 9. ТИП КРУГЛІ ЧЕРВИ, або ПЕРВИННОПОРОЖНИННІ (Nemathelmintes)

Питання для самоперевірки

1. Дайте загальну характеристику типу Круглі черви.

2. У чому полягають прогресивні риси типу Круглі черви?

3. Охарактеризуйте клас Нематоди, або Круглі черви (Nematoda).

4. Встановіть значення круглих червів у природі та житті людини.