ЗООЛОГІЯ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК - Є. О. Неведомська - 2013

ЛЕКЦІЯ 9. ТИП КРУГЛІ ЧЕРВИ, або ПЕРВИННОПОРОЖНИННІ (Nemathelmintes)

2.Прогресивні риси типу Круглі черви

Прогресивними рисами типу Круглі черви є:

1) поява первинної порожнини тіла, яка заповнена рідиною під тиском; рідина виконує роль гідроскелета та бере участь в обміні речовин організму;

2) подальший розвиток нервової системи, що виявився в злитті нервових стовбурів і формуванні навкологлоткового нервового кільця;

3) поява задньої кишки й анального отвору, що дозволило перетворити процес травлення з циклічного на безперервний;

4) поділ м’язового шару на чотири поздовжні тяжі, що забезпечує почерговість їхнього скорочення; це сприяє ефективності руху тварин;

5) різностатевість, яка забезпечує підвищення комбінативної різноманітності нащадків.