ЗООЛОГІЯ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК - Є. О. Неведомська - 2013

ЛЕКЦІЯ 14. ІНФРАТИП ЩЕЛЕПНОРОТІ (Gnathostomata). НАДКЛАС РИБИ (Pisces)

Питання для самоперевірки

1. Дайте загальну характеристику інфратипу Щелепнороті.

2. Дайте загальну характеристику надкласу Риби.

3. Охарактеризуйте клас Хрящові риби (Chondrichthyes).

4. Охарактеризуйте клас Кісткові риби (Osteichthyes).

5. Що спільного між хрящовими і кістковими рибами?

6. Чим відрізняються хрящові та кісткові риби?