ЗООЛОГІЯ з основами екології - Г.В. Ковальчук - 2003

Частина I.ПІДЦАРСТВО ОДНОКЛІТИННІ, АБО НАЙПРОСТІШІ, -PROTOZOA

ТИП САРКОМАСТІГОФОРИ SARCOMASTIGOPHORA

ПІДТИП САРКОДОВІ-SARCODINA

КЛАС СОНЦЕВИКИ-HELIOZOEA

Нечисленна група одноклітинних (близько 100 видів), що населяє прісні (калюжі з опалим листям, торф’яні ями) та солоні водойми (рис. 14), є паразитичні види.

Тіло кулястої форми до 1 мм в діаметрі з численними прямими псевдоподіями - аксоподіями, що радіально розходяться в усі боки. Цитоплазма чітко розділяється на 2 шари: внутрішній (серцевинний) - ендоплазму і зовнішній, сильно вакуолізований, - ектоплазму, ядер одне чи багато. В окремих представників ядерний апарат складається з великої кількості однакових ядер (до 200 і більше), завжди розміщених лише в ендоплазмі.

Рис. 14. Сонцевики - Actinophrys sol (a); Actinosphaerium eichhorni, загальний вигляд (б) та ділянка тіла (e), Clathrulina

elegans (г): 1 - ектоплазма; 2 - аксоподія; 3 - ендоплазма; 4 - скоротлива вакуоля; 5 - ядро; 6 - травна вакуоля; 7 - скелет; 8 - ніжка.

За способом живлення - хижаки. Жертвами сонцевиків можуть бути не лише одноклітинні, а й багатоклітинні дрібні тварини - коловертки, війчасті черви. Здобич ловлять аксоподіями; перетравлення їжі відбувається в ендоплазмі в травних вакуолях.

Розмноження безстатеве шляхом поділу, зрідка - статеве. Типові представники: Actinophrys sol7 Clathrulina elegans, Actinospkaerium eiehhorni та ін.