ЗООЛОГІЯ БЕЗХРЕБЕТНИХ - Г. Й. Щербак - 2008

ПРОТИСТИ - PROTISTA

НАЙПРОСТІШІ (PROTOZOA)

САРКОДОВІ

ТИП АМЕБИ (AMOEBOZOA)

КЛАС ГЕТЕРОЛОБОЗЕЇ (HETEROLOBOSEA)

Гетеролобозеї - амеби, при пересуванні яких рух цитоплазми відбувається нерівномірно, поштовхами (так званий еруптивний рух), а не плавно, як у лобозних амеб. Мітохондрії мають дископодібні кристи. Більшість видів може існувати у двох формах: амебоїдній і джгутиковій. При цьому джгутикова форма в одних видів не має цитостома й не може живитися, а в інших - має його й активно живиться. В амебоїдних форм у цитоплазмі відсутні кінетосоми та інші структури, які формують джгутик, вони виникають наново під час трансформації у джгутикову форму, причому дуже швидко - впродовж кількох хвилин.

Гетеролобозеї зустрічаються в забруднених прісних водоймах, морях і фунті по всьому світі. Деякі види, наприклад Naeglena (рис. 22), можуть потрапляти в носову порожнину людини при купанні. Згодом вони проникають у мозок, де в масі розмножуються, що призводить до його запалення та смерті людини. Випадки зараження людей вільноживучими амебами при купанні в забруднених водоймах відомі й в Україні. Такий паразитизм у видів, які здатні вільно існувати, називають факультативним (необов'язковим). За облігатного (обов'язкового) паразитизму паразити не можуть здійснити життєвий цикл у зовнішньому середовищі.

Рис. 22. Життєвий цикл Naegleria gruberi (з Полянського):

1 - амебоїдна форма; 2 - перетворення на джгутикову форму; 3 — інцистування