ЗООЛОГІЯ БЕЗХРЕБЕТНИХ - Г. Й. Щербак - 2008

ПРОТИСТИ - PROTISTA

НАЙПРОСТІШІ (PROTOZOA)

САРКОДОВІ

ТИП АМЕБИ (AMOEBOZOA)

КЛАС ФІЛОЗЕЇ (FILOSEA)

Амебоїдні одноядерні та багатоядерні організми, які мають тонкі, загострені, дихотомічно розгалужені псевдоподії - філоподії. Розмножуються вони нестатевим способом. Серед них є голі, але частіше черепашкові види. Форма та склад черепашок є різноманітними. Черепашки можуть бути органічними, часто з вкрапленнями сторонніх частинок, або складеними з округлих чи овальних кремнеземних пластинок, які налягають одна на одну. Черепашка має один або два отвори для псевдоподій.

Більшість видів живе у прісних водоймах, ґрунтах і мохах, наприклад, у торф'яних болотах поширена евгліфа (Euglypha), яка має вкриту прозорими кремнеземними лусочками овальну черепашку (рис. 21). Нещодавно вчені виявили групу (близько 90 видів) черепашкових філозних амеб в інтерстиціалі (середовище між частинками субстрату) дна морів та океанів.

Рис. 21. Euglypha (з Полянського): а - загальний вигляд; б, в - черепашка: 1 - ядро; 2 - філоподії; 3 — устя