ЗООЛОГІЯ БЕЗХРЕБЕТНИХ - Г. Й. Щербак - 2008

ПРОТИСТИ - PROTISTA

НАЙПРОСТІШІ (PROTOZOA)

САРКОДОВІ

ТИП АМЕБИ (AMOEBOZOA)

КЛАС СПРАВЖНІ АМЕБИ (LOBOSEA)

ПІДКЛАС ЧЕРЕПАШКОВІ АМЕБИ (TFSTACEALOBOSIA)

Переважно прісноводні та ґрунтові амебоїдні організми, які рухаються за допомогою лобоподій й утворюють однокамерну черепашку.

Будова. Черепашка може бути різноманітної форми - куляста, плеската, грушоподібна тощо. Вона утворюється з близької до кератину білкової речовини, яка виділяється ектоплазмою. Іноді черепашка інкрустується піщинками (рід Difflugia), панцерами діатомових водоростей тощо, які амеба захоплює лобоподіями, а потім відкладає на поверхні черепашки. У звичайної прісноводної арцели (Arcella i/ulgaris) черепашка має форму блюдця, знизу якого є отвір - устя, через яке виходять лобоподії (рис. 20). Амеба не заповнює цілком порожнину черепашки, а тримається в ній за допомогою епіподій - виростів цитоплазми, прикріплених зсередини до стінки черепашки. Зовні клітина вкрита плазмалемою з тонким шаром глікокаліксу. Ядер може бути одне-два або багато, скоротливих вакуолей - одна-дві, рідше багато.

Рис. 20. Черепашкові амеби (із Хаусмана): Arcella t/ulgaris: а - вигляд знизу; б - вигляд збоку; в - Difflugia:

1 - черепашка; 2 - цитоплазма; З - ядро; 4 - устя; 5 - псевдоподії; 6 - травна вакуоля

Живляться черепашкові амеби бактеріями, водоростями, спорами грибів, найпростішими й навіть коловертками, захоплюючи їх лобоподіями.

Розмноження нестатеве, при поділі в черепашці залишається одна з дочірніх клітин, а інша - будує нову черепашку. Лише в Arcella vulgaris виявлено статевий процес у вигляді автогамії - злиття ядер однієї особини з наступним відновленням двоядерного стану.

Черепашкові амеби мешкають у водоймах, збагачених органічною речовиною (так звані еутрофні водойми). Багато видів живуть у сфагнових болотах, а також вологих ґрунтах, беручи участь у процесах ґрунтоутворення. Завдяки високим темпам розмноження вони можуть досягати високої чисельності - 800 млн на 1 м2, а біомаса, незважаючи на мікроскопічні розміри, - 8 кг на 1 га.