ЗООЛОГІЯ БЕЗХРЕБЕТНИХ - Г. Й. Щербак - 2008

ПРОТИСТИ - PROTISTA

НАЙПРОСТІШІ (PROTOZOA)

САРКОДОВІ

ТИП АМЕБИ (AMOEBOZOA)

КЛАС МІКСОМІЦЕТИ (MYCETOZOA)

Організми, яких донедавна вважали грибами (відділ Слизовики), і це відображає латинська назва класу - "гриби-тварини". В їхніх життєвих циклах є стадії амеби, багатоядерного плазмодія, псевдоплазмодія (скупчення амеб без злиття клітин). Спори утворюються в різноманітних за будовою плодових тілах. Мітохондрії мають трубчасті кристи.

Це переважно сапробіонтні форми, які живуть у багатому на гумус ґрунті, гниючих рослинних і тваринних рештках. Живляться фагоцитозом, захоплюючи псевдоподіями органічні рештки, бактерії, спори та гіфи грибів. Слизовики відіграють помітну роль у деструкції органічних решток, сприяючи їхній мінералізації. Відомо понад 400 їхніх видів.

До класу належать три підкласи.