ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ - Т.П. Пирог - 2004

7. СИСТЕМАТИКА ПРОКАРІОТ

7.5. ХАРАКТЕРИСТИКА ТАКСОНІВ ЗА ДЕВ’ЯТИМ ВИДАННЯМ КЕРІВНИЦТВА БЕРГІ З СИСТЕМАТИКИ БАКТЕРІЙ

Згідно з Bergey’B Manual of Systematic Bacteriology всі бактерії об’єднані в царство Procaryotae і поділяються на чотири відділи;

I. Gracilicutes (грамнегативні еубактерії. які мають клітинну стінку);

II. Firmicutes (грам позитив ні еубактерії, які мають клітинну стінку);

III. Tenericutes (еубактерії, які не мають клітинної стінки);

IV. Mendosicutes (архебактерії).

Назви відділів бактерій утворені від латинських слів: cutes — шкіра; gracilus — тонкий, стрункий; firmus — міцний; tener — м'який, ніжний; mendosus — помилковий.

Відділи поділяються на класи, класи — на частини, частини — на порядки, триби, родини, роди.