ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ - Т.П. Пирог - 2004

6. РІСТ МІКРООРГАНІЗМІВ

6.3. ЖИВЛЕННЯ МІКРООРГАНІЗМІВ

6.3.4. Ростові та неростові субстрати

Якщо вуглецева сполука використовується мікроорганізмом як єдине джерело вуглецю, енергії та електронів, це класичний приклад для інтерпретації поняття ростовий субстрат. У цьому разі розглянемо тільки вуглецеві сполуки як ростові речовини і не будемо зупинятись на джерелах азоту, фосфору та інших елементів, без яких ріст мікроорганізмів неможливий.

Відомо також, що не завжди джерелами вуглецю та енергії є одна сполука. У більшості автотрофних мікроорганізмів джерелом вуглецю є вуглекислота, а джерелом енергії можуть бути органічна або неорганічна сполука або світло, а донором електронів — органічна чи неорганічна сполука. У цьому разі ростовий субстрат складається з двох чи трьох різних сполук, що забезпечують клітину енергією та електронами. Окремо кожен з цих компонентів, безумовно, не забезпечує ріст мікроорганізму. Так. згідно з класифікацією і даними, наведенимн у табл. 6.5, автотрофні організми, такі як ціанобактерії, пурпурові сіркобактерії реалізують фотолітотрофний тип живлення (джерело енергії — світло, донор електронів — неорганічні сполуки). Такі автотрофи, як нітрифікатори, водневі, метано утворювальні та залізобактерії є хемолітотрофами (джерело енергії — неорганічна сполука, донор електронів — також неорганічна сполука). В останньому випадку ростовий субстрат представлений трьома сполуками.

Неростовий субстрат — це речовина (сполука), яка не використовується мікроорганізмом як єдине джерело вуглецю та енергії.