ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ - Т.П. Пирог - 2004

6. РІСТ МІКРООРГАНІЗМІВ

6.3. ЖИВЛЕННЯ МІКРООРГАНІЗМІВ

6.3.3. Типи живлення (трофії)

У класифікації типів живлення у мікроорганізмів використовується термінологія, запропонована у 1946 р. на симпозіумі в Колд Спринг Харбор. Розглядаються такі типи живлення (трофи):

1) щодо джерела енергії (хемо — хімічне, фото — світлове);

2) щодо донора електронів (органо — органічна речовина, літо — неоріанічна). Такими неорганічними донорами електронів є Н2. ΝН2, Н2S, S, CO, Fе2+ та ін.;

3) щодо джерела вуглецю (авто - вуглекислота, гетеро — органічна сполука).

Комбінації всіх цих термінів дають можливість описати більшість типів живлення (табл. 6.4). Всім їм відповідають реально існуючі мікроорганізми (табл. 6 5). Найбільш дослідженим типом живлення є органогетеротрофія. У цьому випадку вуглецева сполука використовується мікроорганізмом як єдине джерело вуглецю, енергії та електронів.

Таблиця 3.4.

Характеристика типів живлення у бактерій

Джерело енергії

Донор

електронів

Джерело

вуглецю

Тип живлення

Окисно-відновні реакції

Неорганічні

сполуки

СО2

Хемолітоавтотрофія

Те саме

Те саме

Органічні

сполуки

Хемолітогетеротрофія

-

Органічні

сполуки

СО2

Хемоорганоавтотрофія

 

Те саме

Органічні

сполуки

Хемоорганогетеротрофія

Світло

-

Неорганічні

сполуки

СО2

Фотолітоавтотрофія

 

Те саме

Органічні

сполуки

Фотолітогетеротрофія

-

Органічні

сполуки

СО2

Фотоорганоавтотрофія

-

Те саме

Органічні

сполуки

Фатоорганогетеротрофія

Таблиця 6.5.

Тип живлення у різних фізіологічних груп мікроорганізмів

 

Ростові субстрати

Тип

живлення

Мікроорганізми

Джерело

енергії

Донор

електронів

Джерело

вуглецю

Ціанобактерії, пурпурові та зелені водорості

Світло

H2O, Η2S.

H2, SO32

S0

СО2

Фотолітоавтотрофія

Пурпурові та зелені бактери

-

H2S, S2O32-, H2

Органічні

сполуки

Фотолітогетеротрофія

Пурпурові сіркобактерії

-

Органічні

сполуки

СО2

Фотоорганоавтотрофія

Пурпурові бактерії

-

Те саме

Органічні

сполуки

Фотоорганогетеротрофія

Водневі, метаноутворювальні та адетогенві бактери

H2

H2

СО2

Хемолітоавтотрофія

Нітрифікуючі бактерії

NH2

NH2

CO2

Те саме

Залізобактерії

Fe2+

Fe2+

CO2

-

Desulfovibrio desulfuriсаns

Н2

Н2

Органічні

сполуки

Хемолітогетеротрофія

Використовують тільки органічні субстрати

Органічні

сполуки

Органічні

сполуки

Органічні

сполуки

Хемоорганогетеротрофія