ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ - Т.П. Пирог - 2004

6. РІСТ МІКРООРГАНІЗМІВ

6.3. ЖИВЛЕННЯ МІКРООРГАНІЗМІВ

6.3.5. Трансформація мікроорганізмами суміші ростових і неростових субстратів

У природних місцях існування мікроорганізми, як правило, розвиваються в присутності кількох вуглецевих субстратів, у той час як в лабораторних умовах для їх культивування використовуються моносубстрати як єдине джерело вуглецю та енергії. Цим наші знання про мікроорганізми значно звужуються. Разом з цим існують роботи, в яких доведена здатність мікроорганізмів використовувати суміші двох (чи більше) ростових і неростових субстратів і вивчена регуляція таких процесів.

Якщо мікроорганізм здатний використовувати суміш ростових субстратів, то у даному разі можливі два варіанти споживання цих ростових субстратів:

міксотрофія — одночасна незалежна трансформація мікроорганізмами двох (чи більше) ростових субстратів. Для міксотрофії характерним є одночасне функціонування ферментів асиміляції обох субстратів. Так, при вирощуванні дріжджів Напне nula polymorpha на суміші таких ростових субстратів, як метанол і глюкоза, у клітинах одночасно присутні ферменти, що беруть участь у метаболізмі як метанолу, так і глюкози;

диауксія — послідовне використання двох ростових субстратів.

Якщо в середовищі культивування мікроорганізму, крім ростового, присутній і неростовий субстрат, то мікроорганізми можуть не реагувати на присутність неростового субстрату або здійснювати його трансформацію до певних продуктів. Причому, якщо трансформація неростового субстрату здійснюється незалежно від ростового субстрату, то такий процес називається неростовим окисненням.

Якщо трансформація неростового субстрату здійснюється спряжено з асиміляцією ростового субстрату, такий процес називається кометаболізмом. Найпоширенішим варіантом кометаболізму є варіант, коли неростовий субстрат (його ще називають косубстратом) використовується як джерело енергії.

Цікавим виявилося те, що метоноокиснювальні бактерії в певних умовах здатні рости на суміші субстратів, кожен з яких окремо не є для них ростовим. Здатність мікроорганізмів рости на суміші двох чи більше неростових субстратів була визначена як синтаболізм.