ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ - Т.П. Пирог - 2004

22. МІКРООРГАНІЗМИ ЯК ОБ’ЄКТИ БІОТЕХНОЛОГІЇ

Контрольні запитання до розділу 22

1. Які завдання стоять перед біотехнологічною галуззю?

2. Які шляхи використання мікроорганізмів у біотехнології Ви знаєте?

3. Як класифікуються антибіотики за механізмом біологічної дії і які мікроорганізми їх синтезують?

4. Які ферменти одержують мікробним синтезом?

5. Дайте характеристику основних промислових мікробних полісахариди.

6. Які поверхнево-активні речовини синтезуються мікроорганізмами? Як біо-ПАР поділяються за хімічною природою?

7. Які вітаміни одержують мікробним синтезом?

8. Охарактеризуйте препарати на основі біомаси мікроорганізмі·.

9. Які пробіотики використовуються для корекції мікрофлори організму людини?

10. Які добрива одержують за допомогою мікроорганізмі·?

11. Біомаса яких мікроорганізмів використовується як харчова добавка і чому?

12. Чим зумовлена необхідність виробництва кормових білково-вітамінних концентратів? Які мікроорганізми і субстрати для цього використовуються?

13. Що таке біогаз і яка роль мікроорганізмів у його одержанні? Охарактеризуйте ці мікроорганізми.

14. Які мікроорганізми і для здійснення яких процесів використовуються у біогеотехнології металів?

15. Як здійснюються мікробіологічні трансформації стероїдів?

16. Які трансформації вуглеводів і гетероциклічних сполук можна здійснити за допомогою мікроорганізмів?