МІКРОБІОЛОГІЯ - М.Г. Сергійчук - 2008

Розділ 9. РОЛЬ МІКРООРГАНІЗМІВ У КРУГООБІГУ РЕЧОВИН У ПРИРОДІ

Усі хімічні елементи, які потрібні живим істотам, мають циклічно перетворюватися. В іншому випадку той чи інший елемент вичерпався б і життя на планеті стало б неможливим у тій формі, яку ми сприймаємо. Підраховано, що в атмосфері Землі міститься майже 600 млрд т вуглецю у формі СО2. Протягом року рослини асимілюють близько 20 млрд т такої форми вуглецю. Тобто при односторонньому використанні цей газ був би вичерпаний протягом якихось 30 років. Весь кисень атмосфери проходить через живі організми приблизно за 2 000 років, а вся вода океанів та річок відновлюється приблизно протягом 3 млн років.