ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ - Т.П. Пирог - 2004

22. МІКРООРГАНІЗМИ ЯК ОБ’ЄКТИ БІОТЕХНОЛОГІЇ

22.5. ТРАНСФОРМАЦІЯ РЕЧОВИН МІКРООРГАНІЗМАМИ

22.5.3. Мікробіологічні трансформації гетероциклічних сполук

Біохімічна активність мікроорганізмів використовується також для перетворення деяких гетероциклічних сполук.

Трансформація похідних індолу. Серед індольних сполук особливий інтерес становлять продукти метаболізму триптофану: триптамін, серотонін, їх заміщені аналоги, триптофол та індоліл-3-оцтова кислота. ЦІ сполуки відіграють важливу роль у процесах обміну речовин та інтенсивно досліджуються з біохімічної та медичної точок зору.

Мікробіологічні трансформації похідних індолу представлені в основному гідроксилюванням. Так, основним продуктом окиснення індоліл-3-оцтової кислоти грибами Claulcepgpurpureaе 5-оксиіндоліл-3-оцтова кислота. Аналогічну реакцію може здійснювати Aspergillus niger і Aspergillus awamorl.

Трансформація похідних піридину. Нікотинову кислоту та її амід (вітамін РР), як правило, одержують хімічним синтезом, проте уже розроблено шляхи мікробних трансформацій відповідних субстратів: