ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ - Т.П. Пирог - 2004

22. МІКРООРГАНІЗМИ ЯК ОБ’ЄКТИ БІОТЕХНОЛОГІЇ

22.5. ТРАНСФОРМАЦІЯ РЕЧОВИН МІКРООРГАНІЗМАМИ

Класифікація мікробіологічних трансформацій і деякі приклади таких процесів наведено у параграфі 12.6 “Неповні окиснення". Розглянемо детальніше використання мікроорганізмів для синтезу стероїдів, вуглеводів і гетероциклічних сполук.