ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ - Т.П. Пирог - 2004

22. МІКРООРГАНІЗМИ ЯК ОБ’ЄКТИ БІОТЕХНОЛОГІЇ

22.4. БІОГЕОТЕХНОЛОГІЯ МЕТАЛІВ

Біогеотехнологія металів — це наука про вилучення металів із руд. концентратів, гірських порід і розчинів під дією мікроорганізмів або їх метаболітів за нормального тиску і при температурі від 5 до 80-90 ºC. Однією із складових біогеотехнології металів є бактеріальне визолювання металів. Його основою є процес окиснення сульфідних мінералів і переведення металів з нерозчинного стану в розчинний. У цьому процесі беруть участь бактерії, які окиснюють сірку та ΰ сполуки і залізо. У переробці марганцевих та алюмосилікатних матеріалів беруть участь нітрифікуючі бактерії. Всі ці бактерії належать до фізіологічної групи мікроорганізмів, яку називають “аеробними хемолітотрофами".

Другою складовою біогеотехнології металів є біосорбція їх із розчинів. У цьому процесі беруть участь денітрифікуючі та сульфатовідновлювальні бактерії, які об'єднуються у фізіологічну групу мікроорганізмів, здатних до анаеробного дихання (використання нітрату та сульфату як термінальних акцепторів а анаеробному дихальному ланцюгу).

Слід зазначити, шо до біосорбції металів із розчинів здатні також інші бактерії, гриби та дріжджі: акумуляція металів відбувається як біомасою мікроорганізмів, так і їх позаклітинними метаболітами (білки, полісахариди та ін.).