ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ - Т.П. Пирог - 2004

19. ГЕНЕТИКА БАКТЕРІЙ: ПОСТІЙНІСТЬ, ЗМІНА ТА ПЕРЕДАВАННЯ ОЗНАК

19.2. МУТАЦІЇ ТА ЇХ ВИНИКНЕННЯ

Термін “мутація” був уперше введений голландським ботаніком Г. де Фрізом. який вивчав мінливість і спадковість у рослин. Він визначив мутацію як стрибкоподібні зміни спадкових ознак. Пізніше це поняття М.В. Бейєрінк поширив і на бактерії. Базуючись на поняттях генотипу та фенотипу, можна дати таке визначення мутації: мутація — це зміни генотипу, які проявляються у фенотипі.