ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ - Т.П. Пирог - 2004

18. ФОТОТРОФНІ БАКТЕРІЇ ТА ФОТОСИНТЕЗ

18.3. ПРОЦЕСИ ФОТОСИНТЕЗУ

Фотосинтез — перетворення світлової енергії у біохімічно доступну енергію (АТФ) та відновлювальні еквіваленти [НАД(Ф)Н], а також зв’язаний з цим синтез клітинних компонентів.

Рівняння фотосинтезу у зелених рослин мас вигляд

Рівняння фотосинтезу у фототрофних бактерій мас вигляд

Загальне рівняння фотосинтезу можна навести у вигляді

Основою будь-якого фотосинтезу с один і той самий первинний процес, в різні типи фотосинтезу відрізняються один від одного тільки природою донора водню (вода, сірководень, органічні сполуки). Для того, щоб донором водню могла бути вода, необхідним с здійснення двох послідовних фотореакцій. При використанні донорів з більш негативним окисно-відновним потенціалом (сірководень) достатньо однієї фотореакції.