ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ - Т.П. Пирог - 2004

18. ФОТОТРОФНІ БАКТЕРІЇ ТА ФОТОСИНТЕЗ

18.2. ЦІАНОБАКТЕРІЇ

За морфологічними ознаками поділяються на п'ять груп (табл. 18.2).

Таблиця 18.2.

Xаректористика ціанобактерій

Групи

Характеристика

Представники

1. Хроококові ціанобактерії

Одноклітинні палички та коки, розміщені поодиноко чи в агрегатах, а яких об'єднані капсулами або слизом. Розмножуються бінарним поділом або брунькуванням

Роди Synechococcus. Cloebater τa iн.

2. Плеврокапсові ціанобактеріі

Теж одноклітинні форми, але тільки такі, які можуть розмножуватись і множинним поділом. При цьому всередині клітини, що ділиться, з'являється багато маленьких млі- тни — беоцитів

Роди Pleuracapta, Dermocapta,Мухocarcina та ін.

3. Нитчасті ціанобактерії без гетероцист

Трихоми складаються тільки з вегетативних клітки

Роди Оsсillatoria. Spіrullna, Ptectonema та ін.

4. Нитчасті ціанобактерії

з гетсроцистами

Крім гетероцист, можуть утворювати акінети — клітини, які перебувають у стані спокою і які диференціюються а вегетативної клітини утворенням товстої зовнішньої оболонки, збільшенням об'єму і накопиченням ціанофіцину, глікогену, ліпідів і каротиноїдів. Клітини діляться в одній

площині

Роди Аnаbеns. Nosloc та ін.

5. Нитчасті ціанобактерії з гетероцистами

Відрізняються від групи 4 тим, що клітини діляться більш ніж в одній площині

Рід Fiаchеrеlls