ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ - Т.П. Пирог - 2004

14. ТИПИ БРОДІННЯ

14.8. ЗБРОДЖУВАНІ ТА НЕЗБРОДЖУВАНІ ПРИРОДНІ СПОЛУКИ

Більшість природних сполук, що складаються з вуглецю, водню, кисню та/або азоту, піддаються зброджуванню в анаеробних умовах. Зброджуються полісахариди, гексози, пентози, багатоатомні спирти, органічні кислоти, амінокислоти (за винятком ароматичних), пурини та піримідини.

Не можуть зброджуватися насичені аліфатичні та ароматичні вуглеводні, стероїди, каротиноїди. Однією з причин цього є те, що ці сполуки можуть окиснюватися тільки в присутності молекулярного кисню за участю окенгеназ. Очевидно, завдяки такій стабільності вуглеводні так довго зберігаються на нафтових родовищах.

Узагальнена схема найважливіших бродінь показана на рис. 14.9.

Рис. 14.9. Узагальнена схема найважливіших типів бродінь