ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ - Т.П. Пирог - 2004

14. ТИПИ БРОДІННЯ

14.7. ГОМОАЦЕТАТНЕ БРОДІННЯ. СО2 ЯК АКЦЕПТОР ВОДНЮ

Деякі клостридії (С. thermoaceticum, С. formicoaceticum, С. cylindrosporum) здатні переносити водень, відщеплений від субстрату в початкових реакціях окиснення, тільки на СО2, утворюючи при цьому ацетат:

Глюкоза окиснюється гліколітичним шляхом до иірувату. Піруват за допомогою піруват : фередоксиноксидоредуктази розщеплюється на ацетил-КоА, СО2 та відновлений фередоксин. Із ацетил-КоА через ацетил фосфат утворюється ацетат і АТФ. Акцепторами водню є СО2, при цьому також утворюється ацетат.