ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ - Т.П. Пирог - 2004

12. МЕТАБОЛІЧНА АКТИВНІСТЬ АЕРОБНИХ ГЕТЕРОТРОФІВ

12.2. РІСТ НА ВІДНОВЛЕНИХ С1-СПОЛУКАХ (МЕТАН, МЕТАНОЛ)

Мікроорганізми, які здатні рости на відновлених -сполуках (метан, метанол, метиламіни, формальдегід, форміат) називаються метилотрофними. Метилотрофні мікроорганізми можна поділити на кілька фізіологічних груп:

1) метаноокиснювальні (або облігатні метанотрофи) — бактерії, які облігатно асимілюють тільки метан. Інші джерела вуглецевого живлення є непридатними для їх росту:

2) облігатні метилотрофи — бактерії, які використовують тільки метанол (або метиламіни) як джерело вуглецевого живлення. Вони не здатні рости на метані, а також на багатовуглецевих сполуках;

3) факультативні метилотрофи — бактерії, які здатні, крім метанолу (чи метиламінів), асимілювати широкий спектр інших органічних субстратів.

Першим виділеним метилотрофом була бактерія, названа Bacillus methanicus (1906 р.). У 30-х роках XX ст. вона була знову виділена і на цей раз названа Pseudomonasmethanica (Methylomonas methanica). Облігатні метанотрофи належать до родів Methylococcus, Methylomonas, Methylocystis, Methylosinus.

Факультативними метилотрофами є дріжджі, бактерії—представники родів Нyphomicrobium. Pseudomonas, Methylobacteruim.