ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ - Т.П. Пирог - 2004

11. ОСНОВНІ МЕХАНІЗМИ ОБМІНУ РЕЧОВИН І ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ У МІКРООРГАНІЗМІВ

11.7. МЕХАНІЗМИ ПОГЛИНАННЯ СУБСТРАТІВ

11.7.4. Перенесення (транслокація) груп

Цей процес відрізняється від активного транспорту тим, що субстрат з’являється всередині клітини у хімічно модифікованій формі — зазвичай у вигляді фосфатного ефіру. У багатьох мікроорганізмів саме так транспортуються цукри. Джерелом енергії у цьому разі є фосфоенолпіруват (енергія, яка виділяється при переведенні ФЕП у піруват, використовується для транспортних процесів).

Процеси транспорту, спряжені з перетворенням субстрату (наприклад, глюкози) на похідні субстрату (глюкозо-6-фосфат), називаються процесами транслокації. У E. coli так транспортується глюкоза, фруктоза, маноза та маніт, а у Staphylococcus aureus — лактоза та інші дисахариди. Але фосфотрансферазна система транспорту цукрів властива не всім бактеріям. Багато з них (в основному аероби) використовують для поглинання глюкози систему активного транспорту. Фосфотрансферазна система функціонує здебільшого у факультативних і строгих анаеробів. Для анаеробів ця система має велике значення, бо дає змогу зберегти АТФ.

Є докази того, що пуринові та піримідинові основи також транспортуються шляхом транслокації.