ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ - Т.П. Пирог - 2004

11. ОСНОВНІ МЕХАНІЗМИ ОБМІНУ РЕЧОВИН І ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ У МІКРООРГАНІЗМІВ

11.7. МЕХАНІЗМИ ПОГЛИНАННЯ СУБСТРАТІВ

11.7.5. Транспорт заліза

Для транспорту цього макроелемента мікробна клітина має спеціальний механізм. В анаеробних умовах залізо представлене двовалентним іоном (Fe2-), його концентрації можуть досягати 10 -1 моль/л, так що не лімітують ріст мікроорганізмів. Але в аеробних умовах за рН 7,0 залізо має вигляд гідроксидного комплексу Fe3- , який є майже нерозчинним. Концентрація іонів тривалентного заліза становить лише 10-18 моль/л. Тому не дивно, що мікроорганізми здатні синтезувати речовини, які переводять залізо у розчинну форму. Це так звані сідерофори. Вони зв’язують іони Fe3-, в комплекс і в такому вигляді транспортують його в клітину. Сідерофори — це низькомолекулярні (молекулярна маса не вище 1500) водорозчинні речовини, за хімічною природою є фенолятами або гідроксаматами.