ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ - Т.П. Пирог - 2004

11. ОСНОВНІ МЕХАНІЗМИ ОБМІНУ РЕЧОВИН І ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ У МІКРООРГАНІЗМІВ

11.6. ДИХАЛЬНИМ ЛАНЦЮГ І ФОСФОРИЛЮВАННЯ (СИНТЕЗ АТФ) ПРИ ПЕРЕНЕСЕННІ ЕЛЕКТРОНІВ

11.6.7. Токсична дія молекулярного кисню на аеробні та анаеробні мікроорганізми

Кисень є кінцевим (термінальним) акцептором електронів під час аеробного дихання і тому потрібен усім аеробним організмам. Ще з часів Л. Пастера відомо, що кисень є токсичним для анаеробів. Несподівано виявилося, що кисень може спричиняти токсичну дію і на аеробні організми. Тому у більшості організмів є ферменти, здатні захищати клітину від токсичної дії похідних кисню, якими є перекис водню, супероксид- і гідроксид-радикали, синглетний кисень. Такими ферментами є каталаза та пероксидаза, які розкладають перекис водню:

Ферментом, що нейтралізує дію супероксид-радикалів, є супер- оксиддисмутаза

Як видно з наведеної реакції, супероксиддисмутаза перетворює супероксид-радикали на перекис водню, який далі розкладається за допомогою каталази чи пероксидази.