ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ - Т.П. Пирог - 2004

3. МОРФОЛОГІЯ МІКРООРГАНІЗМІВ

Світ мікроорганізмів надзвичайно різноманітний- Більшість мікроорганізмів є одноклітинними, зустрічаються ценоцитні, багатоклітинні, але диференціація клітин на органи і тканини у них відсутня.

Назви бактерій, мікромідетів, дріжджів наводяться в латинській транскрипції. Номенклатура мікроорганізмів є бінарною: кожному виду присвоюється родова та видова назви. Вид є основною таксономічною одиницею в мікробіології, види об’єднуються в роди.