ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ - Т.П. Пирог - 2004

2. ПОЛОЖЕННЯ МІКРООРГАНІЗМІВ У ПРИРОДІ

Контрольні запитання до розділу 2

1. Яке місце серед живих організмів займають мікроорганізми?

2. Які мікроорганізми належать до прокаріот і еукаріот?

3. Назвіть принципові відмінності між прокаріотами та еукоріотами.

4. Якими загальними властивостями характеризуються мікроорганізми?

5. Охарактеризуйте відомі класифікації живих організмів.