Анатомія судин та нервів тулуба (ангіоневрологія) - Чорнокульський С. Т. 2011

Нерви тулуба, грудні нерви
Грудні нерви

Грудні нерви (nn. thoracici) [Th1-Th12] мал. 45, 46

— 12 пар спинномозкових нервів виходять із хребтового канала, розгалуджуючись кожен на 4 гілки:

— передню (r. ventralis) s. r. anterior;

— задню (r. dorsalis) s. r. posterior;

— оболонну (r. meningeus) до оболон спинного мозку;

— білу сполучну (r. communicans albus) — передвузлові симпатичні волокна.

До перших трьох гілок підходять сірі сполучні гілки — післявузлові симпатичні волокна (rr. communicantes grisei) від вузлів симпатичного стовбура (див. Симпатичний стовбур).