Анатомія судин та нервів тулуба (ангіоневрологія) - Чорнокульський С. Т. 2011

Нерви тулуба, грудні нерви
Спинномозкові нерви та їх гілки

Розрізняють 31 пару спинномозкових нервів:

- 8 пар шийних (nn. cervicales) С1—С8;

- 12 пар грудних (nn. thoracicі) Th1—Th12;

- 5 пар поперекових (nn. lumbales) L1—L5;

- 5 пар крижових (nn. sacrales) S1 —S5;

- 1 пару куприкових (nn. coccygei) Со1.

На початку спинномозковий нерв — це посегментна сукупність дендритів псевдоуніполярних нейронів ganglion spinale і переднього корінця. За волоконним складом існує три варіанти переднього корінця. Кожен спинномозковий нерв мішаний і містить волокна:

1. Чутливі — дендрити псевдоуніполярних нейронів спинномозкових вузлів.

2. Рухові — аксони соматомотонейронів передніх рогів спинного мозку.

3. Вегетативні симпатичні — післягангліонарні симпатичні волокна у вигляді сірих сполучних гілок (rr. communicantes grisei) від вузлів симпатичного стовбурі. Передгангліонарні симпатичні волокна (rr.communicantes albi) — це аксоні симпатонейроцитів nuсl, intermediolateralis сегментів спинного мозку C8-L2,3), які прямують від передніх корінців спинномозкових нервів до вузлів симпатичного стовбура, де і перемикаються на післягангліонарні.

4. Вегетативні парасимпатичні — передгангліонарні парасимпатичні волокна від nuclei parasympathici sacrales S2—S4 сегментів спинного мозку (містять тільки S2, S3, S4 крижові спинномозкові нерви).

Спинномозковий нерв виходить з хребтового канала крізь міжхребцевий отвір цей відрізок нерва називають канатиком (funiculus n. spinalis). За межами міжхребцевого отвору спинномозковий нерв розгалужується на такі гілки:

✵ задню (r. posterior);

✵ передню (r. anterior);

✵ оболонну (r. meningeus);

✵ білу сполучну гілку (r. communicans albus) для C8— L2.

Сіра сполучна гілка (r. communicans griseus) це післягангліонарні симпатичні волокна від вузлів симпатичного стовбура до всіх спинномозкових нервів.

Задня і передня гілки — мішані, крім n. suboccipitalis, а оболонна містить чутливі та післягангліонарні симпатичні волокна.

Передні гілки найбільші за розмірами і формують нервові сплетення (шийне, плечове, поперекове, крижове). Виняток складають ІІ—XI грудні** спинномозкові нерви, їх передні гілки не утворюють сплетень, розміщені посегментно і називаються міжребровими нервами (nn. intercostales), останній — підребровий (n. subcostalis).

* Перший шийний спинномозковий нерв виходить між потиличною кісткою і атлантом, а V крижовий то куприновий нерви — крізь крижовий розтвір.

** 1-й та ХІІ-й грудні спинномозкові нерви сегментні тільки но 50%

Задні гілки тонші за передні, є сегментними, пов’язаними з дорсальними відділами сомітів, але не стереотипними. Вони іннервують похідні цих відділів сомітів (аутохтонну мускулатуру спини і відповідні ділянки шкіри).

✵ Кожна задня гілка поділяється на присередню та бічну гілки (крім С1, S4, S5, Со1).

Анатомія задніх гілок викладена у навчально-методичному посібнику "Анатомія судин та нервів голови і шиї".