Анатомія судин та нервів тулуба (ангіоневрологія) - Чорнокульський С. Т. 2011

Нерви тулуба, грудні нерви
Передні гілки грудних нервів

Передні гілки грудних нервів [міжреброві нерви (nn. intercostales)]

зберігають метамерну будову. Одинадцять пар (Th1 —Th12) знаходяться y міжребрових проміжках між mm. intercostales interni et intimi у складі судиннo нервових пучків (ВАН — зверху вниз) (мал. 45а). Дванадцята пара носить назву підребрових нервів (nn. subcostales).

✵ Верхні шість пар міжребрових нервів досягають груднину і закінчуються в її ділянці передніми грудними шкірними гілками (rr. cutanei anteriores ресtorales). У жінок від передніх грудних шкірних гілок ІІ—IV-ro міжребрових нервів відходять присередні гілки груді (молочної залози) rr. mаmmаrіі mеdiales.

✵ П’ять нижніх міжребрових та підреброві нерви досягають передньої стінки живота між mm. obliquus internus et transversus abdominis, пронизують піхву прямого м’яза живота та іннервують шкіру передніми черевними шкірними гілками (rr. cutanei anteriores abdominales) мал. 47.

✵ М'язові гілки (rr. musculares) міжребрових та підребрових нервів іннервують аутохтонну вентральну мускулатуру тулуба (mm. intercostales ехterni, interni, intimi, transversus thoracis, subcostales, levatores costarum, obliqui externus internus abdominis, transversus abdominis, rectus abdominis, pyramidalis, quadratus lumborum, mm. serrati posteriores superior et inferior).

✵ Бічні шкірні (грудні та черевні) гілки [rr. cutanei laterales (pectorales e abdominales)] відгалужуються від міжребрових та підребрових нервів вздовж передньої пахвової лінії (мал. 47).

Мал. 47. Шкірні гілки спинномозкових нервів шиї і тулуба спереду:

1 — ділянка іннервації передніми грудними і черевними шкірними гілками (rr. cutanei anteriores pectorales et abominates);

2,9 — ділянки іннервації надключичними нервами (nn. supraclaviculres) - з шийного сплетення

3 — ділянки іннервації бічними грудними і черевними шкірними гілками (rr. cutanei laterales pectorales et abdominales);

4 — дорсальний нерв статевого члена (n. dorsalis penis);

5 — передні калиткові нерви (nn. scrotales anteriores);

6 — клубово-пахвинний нерв (n. ilioinguinalis);

7 — передня шкірна гілка клубово-підчеревного нерва (r. cutaneus anterior n. iliohypogastrici);

8 — присередній шкірний нерв плеча (n. cutaneus brachii media lis);

10 — поперечний нерв шиї (n. transversus colli) - з шийного сплетення

Мал. 48. Шкірні нерви та ділянки їх іннервації на слині (з дорсальних гілок спинномозкова нервів):

1 — присередні гілки та шкірна ділянка (світла) їх іннервації;

2 — бічні гілки та шкірна ділянка їх іннервації;

3 — середні нерви сідниці (nn. clunium medii);

4 — ділянка іннервації шкіри спини від міжребрових нервів;

5, 6 — ділянки іннервації шкіри плеча від плечового сплетення та nn. intercostobrachiales;

7 — верхні нерви сідниці (nn. clunium superiores)

У жінок бічні шкірні гілки IV—VI-го міжребрових нервів віддають бічні гілки груді (молочної залози) rr. mammarii laterales. Бічні шкірні гілки II—IV міжребрових нервів прямують до присередньої ділянки шкіри плеча і, приєднуючись до присереднього шкірного нерва плеча, утворюють міжреброво-плечові нерви (nn. intercostobrachiales).

✵ Плевральні та очеревинні гілки (rr. pleurales et peritoneales) до ребрової плеври та очеревини діафрагми і передньо-бічної стінки живота.

Слід також відмітити, що верхня частина 1-го міжребрового нерва відходить до складу плечового сплетення, а нижня частина підребрового нерва — до поперекового сплетення

Мал. 48а. Препарат серця (для самостійної роботи)