Анатомія судин та нервів тулуба (ангіоневрологія) - Чорнокульський С. Т. 2011

Серцево-судинна система
Анатомічна та аускультативна проекція клапанів серця

Анатомічна проекція отворів (клапанів) серця

Правий та лівий передсердно-шлуночкові отвори (клапани) проектуються на груднину по косій лінії, що з’єднує кінці третього лівого і п’ятого праве ребрових хрящів. Лівий отвір (клапан) проектується на що лінію на рівні третього лівого ребрового хряща, а правий — над місцем прикріплення п’ятого правого ребрового хряща до груднини. Отвори (клапани) аорти і легеневого стовбура проектуються на рівні третього лівого ребрового хряща: легеневого стовбура — на місце з’єднання цього хряща з грудниною, аорти — справа від легеневого стовбура і позаду груднини.

Аускультативна проекція клапанів (мал. 22)

Мітральний клапан — на верхівці серця;

Тристулковий клапан — місце прикріплення п'ятого правого ребрового хряща до груднини;

Клапан легеневого стовбура — у другому міжребровому проміжку зліва від груднини, а аорти — у цьому ж проміжку, але справа від груднини.

Рентгенанатомія серия (мал. 22, а)

На рентгенограмі серця у фронтальній (лобовій) проекції розрізняють бічні контури серцево-судинної тіні справа і зліва.

Правий бічний контур має дві дуги: верхню, утворену тінню висхідної аорта і верхньої порожнистої вени та нижню — тінню правого передсердя.

Лівий бічний контур формують чотири дуги зверху вниз:

Дугою аорти і початком її низхідної частини;

1. Легеневим стовбурем;

3. Лівим вушком;

4. Лівим шлуночком.

Мал. 22, 6. Препарат серця людини

(для самостійної роботи - написати укр. і лат. 1-17)