Анатомія судин та нервів тулуба (ангіоневрологія) - Чорнокульський С. Т. 2011

Судини великого кола кровообігу. Артерії тулуба

Артерії тулуба (мал. 23-31)

Аорта (aorta) має три частини:

— висхідну (aorta ascendens) з ініціальною частиною — цибулиною (bulbe aortae);

— дугу (arcus aortae); i*

— низхідну (aorta descendens).

* Висхідна аорта і луга аорти описані у навчально-методичному посібнику "Анатомія судин та нервів голови і шиї".

Низхідна частина аорти (pars descendens aortae) або низхідна аорта (aorta descendens) (мал. 23)

Низхідна аорта простягається від рівня четвертого грудного хребця (зліва) до рівня четвертого поперекового хребця, де вона роздвоюється на праву та ліву спільні (загальні) клубові артерії — біфуркація аорти (bifurcatio aortae). Низхідна аорта на рівні аортального розтвору діафрагми або ThXII поділяється на грудну частину (pars thoracica aortae) та черевну частину (pars abdominalis aortae).