Анатомія судин та нервів тулуба (ангіоневрологія) - Чорнокульський С. Т. 2011

Серцево-судинна система
Топогафія серця

Серце знаходиться у середньому (передньому за BNA) середостінні асиметрично, позаду від переднього і спереду від заднього середостіння. З боків від серця — середостінна плевра, знизу — діафрагма, а зверху — органи верхнього середостіння. Спереду серце покривають частково і легені.

Зустрічається косе, горизонтальне і вертикальне положення серця. За норму вважається косе положення, горизонтальне властиве людям брахіморфного типу, а вертикальне — людям доліхоморфного типу конституції.

Межі серця (мал. 21, 22)

Це фактично скелетотопія фронтального силуета серця, тому розрізняють верхню, праву, нижню і ліву межі серця. Спочатку доцільно встановити місце проекції верхівки серця, яке знаходиться у п'ятому лівому міжребровову проміжку на 1 см до середини від лівої середньоключичної лінії (місце пальпації верхівкового поштовху серця).

Верхня межа — це лінія, що проводиться по верхнім краям третіх ребрових хрящів.

Права межа — це вертикальна лінія, яка з'єднує верхній край третього правого ребрового хряща (на 2—2,5 см справа від краю груднини) з нижнім краєм п'ятого правого ребрового хряща.

Нижня межа відповідає лінії, яка проводиться між кінцем правої межі і місцем проекції верхівки серця.

Ліва межа — це лінія, яка проводиться між верхнім краєм третього лівого ребра (середина відстані: лівий край груднини — ліва середньоключична лінія) і верхівкою серця.

Мал. 22, а. А — рентгенограма серця, пряма (лобова) проекція, В — контури серця напівсхематично:

Правий бічний контур серця:

1 - верхня дуга (тінь висхідної аорти та верхньої порожнистої вени)

2 - справа і зліва — тіні коренів легень

3 - нижня дуга (тінь правого передсердя)

Лівий бічний контур серця:

А — І-а дуга (тінь дуги і початку низхідної аорти)

5 - ІІ-а дуга (тінь легеневого стовбура)

6 - IІІ-я дуга (тінь лівого вушка серця)

7 - IV-a дуга (тінь лівого шлуночка)