МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ, АНАТОМІЯ, ФІЗІОЛОГІЯ ТА ПАТОЛОГІЯ ЛЮДИНИ - Я.І.Федонюк 2010

БІОЛОГІЯ

РОЗДІЛ 1. БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

1.3. МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНИЙ І КЛІТИННИЙ РІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ

1.3.3. Спадковий апарат еукаріотичних клітин і його функціонування - молекулярний рівень

Властивості генів

Властивості генів - дискретність, стабільність, поліалелізм, специфічність, плеиотропія. Дискретність - розвиток різних ознак контролюється різними генами, локалізація яких в хромосомах не співпадає. Стабільність - при відсутності мутацій ген передається в ряду поколінь у незміненому вигляді. Поліалелізм (множинний алелізм) - наявність у популяції більше двох алелей того самого гена. Специфічність - кожний ген зумовлює розвиток певної ознаки або групи ознак. Плеиотропія - здатність одного окремого гена контролювати розвиток кількох ознак (синдром Марфана).