ОСНОВИ МЕДИЧНОЇ БІОЛОГІЇ - 2012

Передмова

В посібнику з медичної біології, паразитології та генетики представлені систематизовані дані з основних розділів предмету з урахуванням останніх даних біології.

Матеріал у посібнику викладено відповідно Програмі з медичної біології. Вивчення теоретичних основ медичної біології важливе для базової підготовки спеціаліста-медика, тому в посібнику представлені основні найбільш важливі розділи предмету: «Біологічні основи життєдіяльності людини», «Популяційно- видовий та біогеоценотичний рівні організації життя та місце людини в ньому». Особливу увагу автори звернули на молекулярно-генетичні та генетичні основи життєдіяльності людини, які визначають фенотиповий прояв різних ознак, як нормальних так і патологічних. Лікар любої спеціальності повинен знати про механізми і процеси, які визначають індивідуальний розвиток та формування фенотипу про значення зовнішніх факторів в розвитку різних хвороб та вад.

Розділи з медичної паразитології написані в класичному стилі за схемою: загальна характеристика, представники, які мають медичне значення, їх морфологічні особливості, цикли розвитку, патогенний вплив на людину, діагностика та профілактика інвазійних хвороб. Це важливо, так як одержані теоретичні знання з медичної паразитології вкрай необхідні для подальшої теоретичної підготовки лікарів (мікробіології, інфекційних та дитячих хвороб, інших дисциплін).

Основні питання теми в кожному розділі виділені, особливу увагу приділено медико-біологічній термінології.

Посібник ілюстрований схемами, малюнками, які мають відповідні позначення, що суттєво скорочує час для вивчення матеріалу та засвоєння знань.

Посібник призначений для студентів І курсу медичних вузів IV рівнів акредитації, але він буде корисний для студентів старших курсів, для повторення теоретичних основ генетики або паразитології.