ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РИБНИЦТВА - І.М. Шерман - 2011

4. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИРОЩУВАННЯ РИБИ В РІЗНИХ УМОВАХ

Питання для самоперевірки

1. Теоретичні основи тепловодного рибництва.

2. Теоретичні основи холодноводного рибництва.

3. Теоретичні основи пасовищної аквакультури.

4. Теоретичні інтенсивної аквакультури.

5. Індустріальне рибництво.