ПРАКТИКУМ З ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ - 2016

Розділ 5. СПЕЦІАЛЬНА ГІСТОЛОГІЯ

Нервова система і органи чуттів.

Препарат 67. Чутливий (спинномозковий) вузол.

Забарвлення: гематоксилін i еозин.

Збільшення: х400.

Препарат являє собою поздовжній зріз вузла.

При малому збільшенні бачимо капсулу вузла (1), яка представлена сполучною тканиною. У вузлі розрізняємо нейрони (2) і нервові волокна (3). Перикаріони периферичних псевдооднополюсних нейронів розташовуються переважно під капсулою, а волокна - у центральній частині вузла. Нейрони мають круглу форму і велике пухирцеподібне ядро, оточені мантійними гліоцитами (4). їх можна розпізнати за круглими ядрами, локалізованими довкола нейронів. Зовні простежуються прошарки тонковолокнистої сполучної тканини.

На препараті також можна побачити задній (5) та передній (6) корінці спинного мозку.

Препарат 67. Чутливий (спинномозковий) вузол.