ПРАКТИКУМ З ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ - 2016

Розділ 5. СПЕЦІАЛЬНА ГІСТОЛОГІЯ

Нервова система і органи чуттів.

Препарат 66. Спинний мозок.

Забарвлення: імпрегнація нітратом срібла.

Збільшення: х80.

Препарат є поперечним зрізом спинного мозку. Без мікроскопа, неозброєним оком, у центрі розрізняємо сіру речовину (1) у вигляді метелика або літери "Н", по периферії - білу речовину (2). Симетричні половини спинного мозку розділені з вентральної поверхні серединною щілиною (3), із дорсальної - серединною борозною (4). Обидві половини з'єднані сірою спайкою і вентральною білою спайкою. Посередині знаходиться кругла щілина - центральний спинномозковий канал (5).

У сірій речовині розташовуються вузькі дорсальні (задні) роги (6) і широкі вентральні (передні) роги (7). Між ними сіра речовина утворює вирости - бічні роги (8).

При малому збільшенні в сірій речовині спостерігаємо багатополюсні нейрони різних розмірів. У задніх і бокових рогах - це внутрішні (вставні) і пучкові багатополюсні нейрони малих і середніх розмірів; у передніх рогах - це, переважно, великі корінцеві нейрони розміром 100-140 мкм.

Препарат 66. Спинний мозок.