ПРАКТИКУМ З ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ - 2016

Розділ 4. ТКАНИНИ

Препарат 63. Рухове нервове закінчення в посмугованому м'язі.

Забарвлення: імпрегнація азотнокислим сріблом за методом Більшовського-Грос.

Збільшення: х400.

На препараті - поздовжній зріз посмугованого м'яза. При малому збільшенні нервові стовбури (1) і нервові волокна, які від них відходять (2), забарвлені в темно-коричневий колір. Нервові волокна прямують перпендикулярно до м'язових волокон (3) і супроводжуються шванноцитами (4). При підході до м'язового волокна нервові волокна втрачають мієлінову оболонку, розгалужуються і закінчуються моторними бляшками (5).

Препарат 63. Рухове нервове закінчення в посмугованому м'язі.