ПРАКТИКУМ З ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ - 2016

Розділ 5. СПЕЦІАЛЬНА ГІСТОЛОГІЯ

Нервова система органи чуттів.

Препарат 64. Кора великого (кінцевого) мозку.

Забарвлення: імпрегнація нітратом срібла за Рамон-і-Кахалем.

Збільшення: х80.

При малому збільшенні розрізняємо більш темно забарвлений периферійний шар звивин мозку (сіра речовина) і світлий глибокий шар (біла речовина). Із поверхні головний мозок вкритий м'якою мозковою оболоною. У корі, починаючи з поверхні, розрізняємо такі шари (пластинки): молекулярний (1), в якому помітні, головним чином, ядра гліоцитів і веретеноподібних нейронів; зовнішній зернистий шар (2) - із дрібними нейронами різної форми; зовнішній пірамідний шар (3) - найширший, із клітинами пірамідної форми, розміри яких зростають із наближенням до білої речовини. Верхівки пірамідних нейронів завжди спрямовані до поверхні кори, аксон же відходить від основи і прямує до білої речовини. Наступні шари: внутрішній зернистий (4), який містить дрібні нейрони зірчастої форми; внутрішній пірамідний (гангліонарний) шар (5), в якому знаходяться великі пірамідні клітини Беца; багатоформний шар (шар поліморфних клітин)(6) із нейронами різноманітної форми. 7 - біла речовина.

image72

Препарат 64. Кора великого (кінцевого) мозку.