ПРАКТИКУМ З ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ - 2016

Розділ 4. ТКАНИНИ

Препарат 62. Пластинчасте тільце (інкапсульоване нервове закінчення Фатер-Пачіні).

Забарвлення: гематоксилін і еозин.

Збільшення: х80.

Тільце Фатер-Пачіні - це найбільш поширене чутливе інкапсульоване нервове закінчення. Пластинчасте тільце (1) має великі розміри (0.5 - 2.0 мм) і розташовується в сітчастому шарі (2) дерми. Розглядаємо пластинчасте тільце при малому збільшенні. Це концентричне нашарування тоненьких пластинок на косому, поперечному, рідше - на поздовжньому перерізі (навколонервова капсула). У центрі розміщується розгалуження нервового волокна (3), яке не забарвлюється за допомогою даного методу. Його оточує скупчення видозмінених шванноцитів (4), яке називається внутрішньою колбою. Більш назовні знаходяться концентричні сполучнотканинні пластинки - зовнішня колба (5). Між ними спостерігаються ядра клітин фібробластичного ряду.

image70

Препарат 62. Капсульоване нервове закінчення (пластинчасте тільце Фатер-Пачiнi).