ПРАКТИКУМ З ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ - 2016

Розділ 4. ТКАНИНИ

Препарат 48. Хрящ волокнистий (міжхребцевий диск).

Забарвлення: гематоксилін i еозин.

Збільшення: х400.

Волокнистий хрящ є переходом від щільної волокнистої сполучної тканини оформленого типу (сухожилля) до гіалінового хряща. При малому збільшенні спостерігаємо ділянки як гіалінового, так і волокнистого хряща. У гіаліновому хрящі (1) волокон не бачимо, ізогенні групи (2) тут оточені міжклітинною речовиною фіолетового кольору. У ділянці з волокнистим хрящем (3) розрізняємо товсті пучки колагенових волокон рожевого кольору (4), а між ними - ланцюжки і стовпчики хондроцитів (5). Ближче до хряща хондроцити оточені хондриновими волокнами або капсулою. У більш віддалених ділянках ця капсула зникає і хондроцити замінюються фібробластами (6).

image56

Препарат 48. Хрящ волокнистий (міжхребцевий диск).