ПРАКТИКУМ З ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ - 2016

Розділ 4. ТКАНИНИ

Препарат 46. Хрящ гіаліновий (ребро кроля).

Забарвлення: гематоксилін і еозин.

Збільшення: х400.

При малому збільшенні по периферії зрізу бачимо охрястя (перихондрій), яке складається зі сполучної тканини і забарвлене в рожевий колір. Охрястя має зовнішній шар - волокнистий (1), із кровоносними судинами, і внутрішній - клітинний (2), хондрогенний із хондробластами. Під охрястям містяться молоді хондроцити (3) веретеноподібної форми. Глибше залягають округлі хондроцити по 2 - 4 клітини вкупі, утворюючи ізогенні групи (4) або хондрони. Міжклітинна речовина (5) у місцях розташування ізогенних груп інтенсивно фіолетового кольору (різко базофільна), а в інших ділянках забарвлена слабо базофільно (блідого блакитного або блідого фіолетового кольору).

.

Препарат 46. Хрящ гіаліновий (ребро кроля).